Kadra Centrum Społecznego Rozwoju

Animatorzy

Doradcy kluczowi

Doradcy biznesowi

Specjalista ds. reintegracji

Specjalista ds. wsparcia PS i PES

Kadra CENTRUM 3.0 – GLIWICKI OŚRODEK DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

Specjaliści ds. animacji

Doradcy kluczowi

Kadra FRES

KIEROWNIK OWES

Animatorzy/animatorki:

Doradcy kluczowi:

Doradcy biznesowi:

Specjaliści ds. reintegracji:

Specjaliści ds. wsparcia PES i PS:

Doradcy specjalistyczni (w zakresie prawnym, księgowo-finansowym, marketingowym) dostępni są po wcześniejszym umówieniu się:

Podmiotami tworzącymi
Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej,
jest konsorcjum

Lider

Logo FRES

Partnerzy

Logo CSR
Logo Gliwice