Podmiot ogłaszający: Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych

Nazwa zamówienia: Organizacja wizyty studyjnej w celu przestrzegania praktycznych zasad i metod działalności podmiotów ekonomii społecznej na terenie powiatu konińskiego

Termin składania ofert: 23.01.2017 r.

Rodzaj postępowania: usługa

Tryb postępowania: przetarg w oparciu o Kodeks cywilny

Szacunkowa wartość: nieprzekraczająca 30 000€

Załączniki:

  1. ogłoszenie
  2. oferta
  3. wzór umowy

bip: http://gcop.bip.gliwice.eu/ogloszenia/zamowienia_publiczne,7394,