Wypełnianie formularza KRS-W9

Zapraszamy do skorzystania z instrukcji wypełniania formularza KRS-W9 przez organizacje pozarządowe rejestrujące działalność gospodarczą w Krajowym Rejestrze Sądowym: http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1892618.html