business-1297332_640

Komisja Oceny Wniosków oceniła w dniu 23.11.2016 r. odwołania od oceny wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na utworzenie miejsc pracy. Wyniki ostatecznej oceny można znaleźć na liście rankingowej:

lista-rankingowa-2-23-11-2016

lista-rankingowa-23-11-2016

Gratulujemy wszystkim, którzy uzyskali ocenę pozytywną. Natomiast tym którym przyznano ocenę negatywną życzymy powodzenia w kolejnych konkursach.

Wyniki oceny są ostateczne.