business-1297332_640Komisja Oceny Wniosków oceniła w dniu 26.01.2018 r. wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na utworzenie miejsc pracy. Wyniki oceny można znaleźć na liście rankingowej:

lista rankingowa 26.01.2018

skan lista rankingowa 26.01.2018

W związku z przyznaniem dotacji wszystkim startującym wnioskodawcom oceny są ostateczne.