business-1297332_640Komisja Oceny Wniosków oceniła w dniu 04.07.2017 r. wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na utworzenie miejsc pracy. Wyniki oceny można znaleźć na liście rankingowej:

Lista rankingowa z dnia 04.07.2017 (1)

Lista rankingowa z dnia 04.07.2017 (2)

W związku z możliwością odwoływania się uczestników, decyzja o przyznaniu środków nie jest finalna i może ulec zmianie.