Przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej pomysłów z dnia 12.01.2019:

Lista rankingowa 12.01.2019

Wszystkim Wnioskodawcom gratulujemy i zachęcamy do złożenia swoich biznesplanów.