business-1297332_640Komisja Oceny Wniosków oceniła w dniu 03.11.2016 r. wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na utworzenie miejsc pracy. Wyniki oceny można znaleźć na liście rankingowej:

lista-rankingowa

Gratulujemy wszystkim, którzy uzyskali ocenę pozytywną. Natomiast tym którym przyznano ocenę negatywną życzymy powodzenia w kolejnych konkursach.

Wyniki oceny ze względu na możliwość odwołania się przez Wnioskodawców mogą ulec zmianie.