Wyniki oceny merytorycznej Komisji Rekrutacyjnej z dnia 21.06.2019

Przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej pomysłów z dnia 21.06.2019:

Lista rankingowa 21.06.2019

Wszystkim Wnioskodawcom gratulujemy i zachęcamy do złożenia swoich biznesplanów.