Przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej pomysłów z dnia 18.04.2019:

Lista rankingowa 19.07.2019

Wszystkim Wnioskodawcom gratulujemy i zachęcamy do złożenia swoich biznesplanów.