Przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej pomysłów z dnia 18.04.2019:

lista rankingowa 18.04.2019

Wszystkim Wnioskodawcom gratulujemy i zachęcamy do złożenia swoich biznesplanów.