Przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej pomysłów z dnia 15.02.2019:

Lista rankingowa z dnia 15.02.2019

Wszystkim Wnioskodawcom gratulujemy i zachęcamy do złożenia swoich biznesplanów.