Przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej pomysłów z dnia 08.10.2019:

Lista rankingowa 08.10.2019

Wszystkim Wnioskodawcom gratulujemy i zachęcamy do złożenia swoich biznesplanów.