konkurs

Komisja rekrutacyjna oceniła formularze pomysłu biznesowego IV edycji naboru pomysłów. Wyniki oceny można znaleźć na liście rankingowej:

Lista rankingowa ze względu na brak możliwości odwołań jest ostateczna.

Kolejny nabór pomysłów właśnie trwa i do 31.03.2017 można składać swoje formularze pomysłu biznesowego, wszystkich chętnych zapraszamy.