business-1297332_640Komisja Oceny Wniosków oceniła w dniu 25.05.2017 r. wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na utworzenie miejsc pracy. Wyniki oceny można znaleźć na liście rankingowej:

lista rankingowa 25.05.2017

Gratulujemy wszystkim, którzy uzyskali ocenę pozytywną. Natomiast tym którym przyznano ocenę negatywną życzymy powodzenia w kolejnych konkursach.