business-1297332_640Komisja Oceny Wniosków oceniła w dniu 31.01.2019 r. wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na utworzenie miejsc pracy. Wyniki oceny można znaleźć na liście rankingowej:

Lista rankingowa dla II etapu konkursowego zg z posiedzeniem KOW z dnia 31.01.2019

W związku z przyznaniem dotacji wszystkim startującym wnioskodawcom oceny są ostateczne.