business-1297332_640Komisja Oceny Wniosków oceniła w dniu 30.08.2021 r. wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na utworzenie miejsc pracy. Wyniki oceny można znaleźć na liście rankingowej:

Lista rankingowa 30.08.2021