business-1297332_640Komisja Oceny Wniosków oceniła w dniu 28.04.2019 r. wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na utworzenie miejsc pracy. Wyniki oceny można znaleźć na liście rankingowej:

lista rankingowa z dnia 28.04.2020

Skip to content