Komisja Oceny Wniosków oceniła w dniu 22.06.2022 r. wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na utworzenie miejsc pracy. Wyniki oceny można znaleźć na liście rankingowej:

lista rankingowa 22.06.2022