business-1297332_640Komisja Oceny Wniosków oceniła w dniu 06.05.2019 r. wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na utworzenie miejsc pracy. Wyniki oceny można znaleźć na liście rankingowej:

Lista rankingowa z dnia 06.05.2019