business-1297332_640Komisja Oceny Wniosków oceniła w dniu 14.02.2019 r. wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na utworzenie miejsc pracy. Wyniki oceny można znaleźć na liście rankingowej:

Lista rankingowa 01.04.2019

W związku z przyznaniem dotacji wszystkim startującym wnioskodawcom oceny są ostateczne.