konkurs

Komisja rekrutacyjna oceniła formularze pomysłu biznesowego V edycji naboru pomysłów. Wyniki oceny można znaleźć na liście rankingowej:

Lista rankingowa ze względu na brak możliwości odwołań jest ostateczna.