business-1297332_640Komisja Oceny Wniosków oceniła w dniu 31.07.2017 r. wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na utworzenie miejsc pracy. Wyniki oceny można znaleźć na liście rankingowej:

lista rankingowa 31.07.2017

lista rankingowa 31.07.2017

Wyniki są ostateczne.