Chcesz zrealizować partnerskie działanie na rzecz ekonomii społecznej? Mamy dla Ciebie pakiet rozwojowy dla partnerstw o wartości 5.000,00 zł!

 

Co to jest pakiet rozwojowy dla partnerstw?

Pakiet rozwojowy ma służyć wsparciu w procesie tworzenia partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej. W ramach pakietu możemy sfinansować m.in. następujące typy działań:

  • szkolenia i doradztwo,
  • wizyty studyjne w celu poznania dobrych praktyk innych podmiotów ekonomii
    społecznej,
  • usługi i produkty związane z promocją działań (w tym wydruk materiałów reklamowych i tworzenie stron www) na działania służące wsparciu powstawania partnerstwa.

 

Kto i jak może skorzystać z pakietu rozwojowego dla partnerstw?

Z pakietu mogą skorzystać min. 2 podmioty ekonomii społecznej planujące rozwój lub rozpoczęcie prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej, w tym stowarzyszenia,  fundacje, kluby sportowe, spółdzielnie socjalne i spółki non-profit, mające siedzibę i realizujące działania na terenie działalności ROWES: http://rowes.com.pl/o-rowes, które chcą ustanowić partnerstwo i wspólnie zrealizować przedsięwzięcia na rzecz ekonomii społecznej.

 

Jaka jest maksymalna wartość pakietu rozwojowego dla partnerstw?

Łącznie produkty i usługi zakupione dla waszego partnerstwa mogą wynieść 5.000,00 zł brutto. W ramach pakietu organizacja nie wykazuje wkładu własnego.

Pozostałe ważne informacje dotyczące pakietu rozwojowego dla partnerstw.

Pamiętaj, że:

  • pakiet nie jest dotacją, którą otrzymuje podmiot – zamówienia usług i produktów na rzecz korzystającego dokonuje ROWES,
  • pakiet można wykorzystać najpóźniej do sierpnia 2018 roku,
  • liczba pakietów jest ograniczona,
  • zgłoszenie powinno nastąpić co najmniej na miesiąc przed planowanym terminem wykorzystania pakietu,
  • termin realizacji pakietu może ulegać zmianie i jest uzależniony od rodzaju wybranych produktów i usług.

 

Jak skorzystać?

1 KROK

Zgłoś się do właściwego dla Twojego obszaru animatora ROWES. Adresy i dane kontaktowe znajdziesz pod adresem: http://rowes.com.pl/kontakt/

2 KROK

Wspólnie z animatorem opracuj zgłoszenie do wsparcia, w którym określcie potrzeby waszego partnerstwa.

3 KROK

Skorzystaj z wykupionych przez ROWES dla Twojej organizacji produktów i usług.

4 KROK

Wspólnie z animatorem opracuj sprawozdanie z realizacji pakietu rozwojowego dla partnerstw

 

Dokumenty do pobrania

Poniżej znajdują się dokumenty, w oparciu o które realizowane będą pakiety rozwojowe dla partnerstw. Jeżeli Twoja organizacja wcześniej nie korzystała z usług ROWES, będzie należało wypełnić też dokumenty o przystąpieniu do projektu, dostępne pod adresem: http://rowes.com.pl/do-pobrania/

Pamiętaj, że całość naszego wsparcia jest nieodpłatna.

Dokumenty dotyczące pakietów rozwojowych: