W ramach realizacji przez Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 usług rozwoju ekonomii społecznej poprzez:

  • inicjowanie tworzenia nowych przedsiębiorstw społecznych, tworzonych zarówno przez osoby fizyczne jak i osoby prawne (organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego),
  • ekonomizowanie organizacji pozarządowych (podjęcie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego, podjęcie działalności gospodarczej),
  • wsparcie przekształcenia przedsiębiorstwa (organizacji pozarządowej prowadzącej działalność gospodarczą, spółdzielni, spółki) w przedsiębiorstwo społeczne,
  • wsparcie tworzenia i funkcjonowania integracyjnych podmiotów ekonomii społecznej,

przewidziano zindywidualizowane wsparcie kluczowego doradcy prowadzącego grupy i instytucje od początku do końca w procesie tworzenia lub ekonomizowania podmiotu.

Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 prowadzi ponadto działania w zakresie poszukiwania i wdrażania zidentyfikowanych długookresowych źródeł finansowania podmiotów ekonomii społecznej, inicjatyw rozwijających przedsiębiorczość społeczną oraz uzupełniająco instytucji wspierających ekonomię społeczną.

Informacje o formach wsparcia znaleźć można w zakładkach: animacja, doradztwo, szkolenia, dotacja.

Podmiotami tworzącymi
Regionalny Ośrodek Wspieranie Ekonomii Społecznej,
jest konsorcjum

Lider

Logo FRES

Partnerzy

Logo CSR
Logo Gliwice