Zapraszamy na krótki warsztat informacyjny w zakresie wsparcia Organizacji w pozyskiwaniu zleceń i zamówień poprzez udział w postępowaniach przetargowych i zapytaniach ofertowych.

Spotkanie odbędzie się w piątek, 2 marca 2018 roku, w godzinach 16.00-18.00, w Tychach, przy ulicy Barona 30, pok. 209.

Udział w warsztacie jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, prosimy więc o zgłoszenie chęci uczestnictwa w spotkaniu do 1.03.2018 do godziny 14.00 na adres mailowy maria.zawadzka@farr.pl. Pytania można kierować mailowo lub telefonicznie do p. Marii Zawadzkiej tel. 6060115 259, e-mail: maria.zawadzka@farr.pl.

W czasie spotkania zaprezentujemy Państwu m.in.:

  • Podstawowe informacje o zamówieniach publicznych przydatne w pracy podmiotów ekonomii społecznej;
  • Podstawowe informacje o klauzulach społecznych i możliwości korzystania z nich przez podmioty ekonomii społecznej;

oraz ofertę projektu realizowanego na rzecz podmiotów ekonomii społecznej obejmującego:

  • Bezpłatne wsparcie w znalezieniu aktualnego zapytania ofertowego/przetargu pod działalność każdego zainteresowanego uczestnika projektu;
  • Przygotowanie oferty i monitorowanie postępowania wraz z procesem odwoławczym, aż do zakończenia postępowania poprzez otrzymanie indywidualnego opiekuna wspomagającego proces rozpatrywania oferty.
  • Bezpłatne szkolenie z najlepszą kadrą. Szkolenia prowadzone będą przez wysokiej klasy specjalistów, pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie szkoleń i warsztatów chcemy przygotować Państwa do samodzielnego udziału w postępowaniach przetargowych. Po zakończonym Szkoleniu uczestnicy otrzymają Certyfikat ukończonego szkolenia z zamówień Publicznych.
  • Bezpłatne warsztaty praktyczne dotyczące udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Po spotkaniu zainteresowane osoby będą mogły zdecydować, czy wezmą udział w projekcie szkoleniowym oraz w jakim trybie (skróconym, wydłużonym lub tylko w przygotowaniu oferty). Osoby, które zadeklarują udział w wydłużonym trybie otrzymają zakwaterowanie i pełne wyżywienie i zakwaterowanie w hotelu zlokalizowanym w Kielcach.