W dniach 4-6 listopada 2015 roku reprezentacja Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej uczestniczy w VII Ogólnopolskim Forum Spółdzielczości Socjalnej, które odbywa się w Warszawie.
Wczoraj Cezary Miżejewski przedstawił sytuację spółdzielczości socjalnej w Polsce oraz zmiany zachodzące w ramach ekonomii społecznej. Istotne znaczenie mają w tym zakresie niedawne zmiany przepisów prawa dotyczące spółdzielczości socjalnej (np. możliwość zastrzeżenia w postępowaniach poniżej progów przetargowych, aby oferentami mogły być tylko spółdzielnie socjalne) oraz zmiany dotyczące zatrudnienia socjalnego i rewitalizacji.
Zarówno w pierwszym, jak i w drugim dniu OFSS zaprezentowało się wiele przedsiębiorstw społecznych, które prowadzą działania modelowe i dobre praktyki.
Za nami też debata o prawidłowym podejściu do rewitalizacji, którą rozpoczęła prezentacja działań na terenie Nikiszowca przez Waldemar Jan. W trakcie panelu zwrócono uwagę na konieczność planowania kompleksowych działań rewitalizacyjnych (w przeciwieństwie do działań „fasadowych”), we współpracy z podmiotami społecznymi i z wykorzystaniem narzędzi partycypacyjnych.
Przed uczestnikami OFSS jeszcze sesje warsztatowe o finansach przedsiębiorstw społecznych, kreatywności w sieci, współpracy w zakresie usług turystycznych świadczonych przez PS, wspólnej oferty sprzedażowej podmiotów ekonomii społecznej oraz promocji i marketingu.
W dniu dzisiejszym nastąpi także wręczenie Statuetek PRZYJACIEL SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 2015.
W ostatnim dniu Forum będziemy rozmawiać o przyszłości spółdzielczości socjalnej.
Już teraz jesteśmy pełni pomysłów i rozwiązań, którymi będziemy się dzielić podczas spotkań organizowanych przez Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej.

VII Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej