Z nieskrywaną radością i satysfakcją informujemy, że w dniu dzisiejszym Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznał akredytację Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości dla Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej.
Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej jest konsorcjum podmiotów, realizującym usługi wsparcia ekonomii społecznej.
Liderem konsorcjum ROWES jest stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju, z siedzibą w Łaziskach Górnych, a partnerami są:
Ośrodek wspiera m.in.:
  • podmioty ekonomii społecznej (PES) posiadające jednostki organizacyjne na terenie województwa śląskiego w ich działalności statutowej,
  • mieszkańców i osoby pracujące lub uczące się na terenie województwa śląskiego, działających w PES i/lub zainteresowanych działalnością (PES),
  • przedsiębiorców współpracujących lub zamierzających podjąć współpracę z PES,
  • Jednostki Samorządu Terytorialnego.
Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej prowadzi m.in. następującą działalność:
  • udostępnia zasoby lokalowe i sprzętowe PES,
  • wspiera poprzez doradztwo, szkolenia, udzielanie informacji, pomoc techniczną,
  • promuje ekonomię społeczną.