Dziś mija rok od formalnego zawiązania konsorcjum pn. Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej.

Dziękujemy Wam wszystkim za ten rok pracy, spotkań i różnego rodzaju działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

 

rowes