Sam/a możesz wykreować swoje miejsce pracy w przedsiębiorstwie społecznym przyjdź na targi pracy dla osób niepełnosprawnych organizowane przez Fundację Aktywizacja wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Zabrzu w dniu 24.02 2016 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego przy ul. 3-go Maja 95 (obok Kopalni Guido) w godzinach 10:00 – 13:00

ROWES reprezentowany przez Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej będzie informował o ofercie wsparcia dla PES i osób niepełnosprawnych w ramach naszego Ośrodka. Zapraszamy!