Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wprowadza obowiązek posiadania wewnętrznych procedur pozwalających zweryfikować źródła finansowania działalności.

Podmioty do tego zobligowane to m.in.:

 • fundacje,
 • stowarzyszenia przyjmujące płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15 000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.

Poza procedurami każdy z ww. podmiotów zobowiązany jest posiadać wyznaczoną i przeszkoloną do ich przestrzegania osobę. Od br. Ministerstwo Finansów przestało wspierać bezpłatną platformę szkoleniową, co oznacza, że organizacja musi wykonać szkolenie na własny koszt.

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzeb serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Termin: 25 lipca 2017 r. (wtorek), godz. 14:00 – 20:30 (6 godz. + przerwa obiadowa)

Prowadzący: dr Agata Błaszczyk, doradca podatkowy, Kancelaria Prawa Podatkowego

 

Tematyka szkolenia:

 1. Pranie pieniędzy – zagrożenia;
 2. Instytucja zobowiązana;
 3. Podstawy prawne przeciwdziałania brudnych pieniędzy;
 4. Zadania instytucji obowiązanych, w tym zasady opracowania wewnętrznej procedury;
 5. Krajowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy;
 6. Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu;
 7. Uprawnienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF);
 8. Rodzaj informacji gromadzonych przez GIIF i udostępnianie;
 9. Rodzaje instytucji obowiązanych;
 10. Współpraca GIIF z instytucjami obowiązanymi, jednostkami współpracującymi i zagranicznymi jednostkami analityki finansowej;
 11. Obowiązki i uprawnienia instytucji obowiązanych w zakresie analizowania, zbierania i przekazywania informacji (wewnętrzne procedury, środki bezpieczeństwa finansowego i analiza ryzyka, analiza i rejestracja transakcji);
 12. Kontrola instytucji obowiązanych;
 13. Charakterystyka oraz metody prania pieniędzy;
 14. Analiza transakcji podejrzanych na konkretnych przykładach.

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości przy GCOP ul. Kościuszki 35, 44-100 Gliwice.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Szkolenie skierowane jest dla członków PES. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie Formularzy zgłoszeniowych. Ukończenie szkolenia potwierdzane jest zaświadczeniem. Ilość miejsc ograniczona (10 osób).

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem tel. (32) 238-81-67 lub drogą elektroniczną na e-mail: inkubator@gcop.gliwice.pl, do dnia 21 lipca 2017 roku.

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).