Stowarzyszenie Reumatyków i Ich Sympatyków „SOMA” to organizacja, która od 10 lat działa na rzecz osób chorych na reumatyzm oraz osób niepełnosprawnych. Swoje cele statutowe realizuje poprzez edukację zdrowotną chorych i ich rodzin, warsztaty edukacyjne, spotkania, sympozja i konferencje. W każdy poniedziałek, wtorek i piątek członkowie organizacji pełnią dyżury w nowej siedzibie Stowarzyszenia zlokalizowanej w pokoju 13 Centrum Aktywności Obywatelskiej (ul. Sienkiewicza 6a w Dąbrowie Górniczej), a w każdą ostatnią środę miesiąca zapraszają na otwarte spotkania, podczas których odbywają się spotkania z lekarzami, specjalistami w dziedzinie reumatologii oraz grupy wsparcia dla osób dotkniętych chorobami reumatoidalnymi.

soma