Raport z ewaluacji wewnętrznej usług realizowanych w ramach projektu ROWES w 2017 roku