Raport z ewaluacji wewnętrznej usług realizowanych w ramach projektu ROWES w 2016 roku