Informacja o działalności ROWES i ROWES 2.0 w obszarze wsparcia ekonomii społecznej, ze wskazaniem osiągniętych rezultatów w 2018 roku