Informacja o działalności Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w obszarze wsparcia ekonomii społecznej, ze wskazaniem osiągniętych rezultatów w latach 2012-2014