Informacja o działalności Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w obszarze wsparcia ekonomii społecznej, ze wskazaniem osiągniętych rezultatów w 2015 roku