Sprawozdania z działalności ROWES:

Raporty z ewaluacji:

Sprawozdania finansowe partnerów można znaleźć na stronach internetowych:

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej z siedzibą w Katowicach: http://ekonomiaspoleczna.org.pl/

Centrum Społecznego Rozwoju: https://csr.biz.pl/

Miasto Gliwice / Centrum 3.0 –Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych: https://bip.gliwice.eu

Podmiotami tworzącymi
Regionalny Ośrodek Wspieranie Ekonomii Społecznej,
jest konsorcjum

Lider

Logo FRES

Partnerzy

Logo CSR
Logo Gliwice