12071764_958403817589326_1509904477_nW dniu 3 marca 2016 roku w Centrum Kultury i Promocji ARTeria w Ornontowicach odbyło się spotkanie informacyjne nt. ekonomii społecznej skierowane do organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Ornontowice. W spotkaniu uczestniczyło 12 osób, przedstawicieli m.in. Klubu Sportowego „Gwarek”, Fundacji „Szafa Gra”, Stowarzyszenia„FASO – Forum Aktywności Społecznej Ornontowic” oraz osób indywidualnych zainteresowanych zakładaniem podmiotów ekonomii społecznej. W spotkaniu ze strony Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej reprezentowanego przez Centrum Społecznego Rozwoju brali udział: Sabina Kontny i Mateusz Eichner. Spotkanie otwarła i moderowała pani Aleksandra Malczyk – dyrektor Centrum Kultury i Promocji ARTeria w Ornontowicach.

12804105_958403800922661_1637225159_nUczestnicy spotkania mieli możliwość poznania oferty Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej, sieci Ośrodków Działaj Lokalnie oraz zdobycia podstawowych informacji o typach przedsiębiorstw społecznych oraz możliwości finansowania działalności ze środków zewnętrznych.