Dziś w Warszawie rozmawiamy o doświadczeniach zintegrowanego systemu wsparcia ekonomii społecznej oraz o perspektywie rozwoju działań związanych ze wspieraniem podmiotów ekonomii społecznej.

O konieczności zapewnienia trwałości systemu wsparcia ekonomii społecznej oraz konieczności zapewnienia rezultatów prowadzonych działań mówiła Anna Bugalska z Ministerstwa Rozwoju. Na realizację działań wszystkich OWES z terenu calego kraju do 2020 przeznaczono 1,1 mld złotych. Dzięki tym środkom ma być utworzone 35000 miejsc pracy dla osób z grup wykluczonych społecznie. Najwięcej miejsc pracy powstanie w województwie śląskim: 3255. Zaznaczyć należy, że nasz region należy do tych, które utworzyć mają najwięcej miejsc pracy, a zarazem koszt utworzenia miejsca pracy w naszym regionie jest jednym z najniższych w kraju.

W obecnej perspektywie OWES mają koncentrować się na prowadzeniu działań związanych z tworzeniem miejsc prac. Te miejsca pracy powstawać mają nie tylko w nowych podmiotach ekonomii społecznej, ale też w istniejących podmiotach. Zaczynem do inkubacji mają być działania animacyjne.

Całość działań OWES powinna też być ukierunkowana nie tylko obecnie prowadzone działania, ale także na utrzymanie trwałości prowadzonego wsparcia poprzez poszukiwanie długookresowych źródeł finansowania samych ośrodków wsparcia ekonomii społecznej.

OWES i powstałe przedsiębiorstwa społeczne czekają procedury audytowe i akredytacyjne oraz realizacja działań w zakresie monitoringu.

W spotkaniu uczestniczą przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Urzędów Marszałkowskich, Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej oraz Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

spotkanie warszawa 30.11.2015