W dniu 26 listopada 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Pszczynie odbyło się spotkanie dla organizacji pozarządowych. Patronat nad spotkaniem objął Starosta Powiatu Pszczyńskiego – Paweł Sadza, który otwierając spotkanie podziękował organizacjom za pracę i zaangażowanie w działanie na rzecz społeczności lokalnej. Przedstawił również dotychczasowe działania samorządu na rzecz III sektora oraz plany rozwoju współpracy w tym zakresie.
W dalszej kolejności przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej – Piotr Bańczyk i Justyna Tulaja, przedstawili możliwość uzyskania przez organizacje wsparcia szkoleniowego, doradczego i dotacji bezzwrotnych na zakup wyposażenia oraz sprzętu w razie zdecydowania się na zarejestrowanie działalności gospodarczej lub rozwój prowadzonej już działalności. Przedstawiono również formy prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe.

Spotkanie rozpoczyna cykl działań związanych z wsparciem organizacji pozarządowych w powiecie pszczyńskim w ramach projektu 9.1.3 RPO WSL 2014-2020 „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”.

pszczyna 26.11.2015