W środę, 16 marca 2016 roku, w Miejskim Ośrodku Kultury w Orzeszu odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta. W spotkaniu uczestniczyło blisko 30 przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych działających na terenie Orzesza.
Prowadzący spotkanie, Piotr Bańczyk i Mateusz Eichner, przedstawili zebranym ofertę Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej oraz ofertę finansowania działań społecznych w ramach programu Działaj Lokalnie i innych trwających obecnie konkursów.
W ramach dyskusji, jako temat szczególnie istotny wskazane zostało wypracowanie współpracy pomiędzy organizacjami działającymi na terenie miasta oraz samorządem, które będzie przedmiotem działania animacyjnych prowadzonych przez ROWES na terenie miasta.

orzesze spotkanie 2 16.03.2016 orzesze spotkanie 16.03.2016