Zapraszamy do zapoznania się z spółdzielniami socjalnymi z terenu działalności podmiotów tworzących Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej..