Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – konsorcjum, którego liderem jest Centrum Społecznego Rozwoju oraz Urząd Miasta Mikołowa zapraszają na seminarium informacyjne skierowane do mikołowskich organizacji pozarządowych.

Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej rozpoczął swoje funkcjonowanie w lutym 2015 roku, a w dniu 7 sierpnia 2015 roku uzyskał akredytację Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. ROWES wspiera podmioty ekonomii społecznej i osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z terenu m.in. powiatu mikołowskiego.

Tematem seminarium będzie możliwość uzyskania wsparcia szkoleniowego, doradczego i dotacji bezzwrotnych na zakup wyposażenia oraz sprzętu dla organizacji pozarządowych, które zdecydują się na zarejestrowanie działalności gospodarczej lub takową prowadzą. Jest to pierwsza i jedyna tego typu możliwość uzyskania dotacji w Polsce, która skierowana jest nie na realizację projektu ale na sfinansowanie biznesplanu.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 17:00 w dniu 28 października 2015 roku (środa) w Domku Harcerskim.

Spotkanie poprowadzą Piotr Bańczyk (kierownik ROWES) i Mateusz Eichner (doradca kluczowy).

Program spotkania:

  • 17:00-17:30 Przedstawienie zakresu działań Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej
  • 17:30-18:30 Formy prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe. Dobre praktyki
  • 18:30-19:00 Dyskusja. Pytania i odpowiedzi.