W dniu 22 maja 2016 roku zespół Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej kierowany przez Justynę Tulaję  – animatora ROWES w powiecie pszczyńskim, uczestniczył w Festiwalu Organizacji Pozarządowych w  Pszczynie. W wydarzeniu, będącym częścią Daisy Days, ROWES prowadził działania z zakresu animacji  społeczno-kulturalnej.  Prowadzona animacja rozbudziła zainteresowanie uczestników działalnością realizowaną przez organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa społeczne. Animatorzy prezentowali ofertę wsparcia pomiotów ekonomii społecznej.
W działania ROWES włączyli się animatorzy z Koła Animatorów Kultury z Cieszyna w składzie: Mateusz GrzechnikMarta Radwaniak, Julia Chlebowska, Kinga Hankus, Michalina Przybyła oraz Anna Kryska. Ponadto działania wspierały: Zofia Kosobudzka, Marzena SzulczykOliwia Grudzień. W ramach działań animacyjnych zorganizowano zajęcia plastyczne i techniczne, które na stoisko ROWES przyciągnęły rzesze mieszkańców miasta i odwiedzających je gości.