Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 września 2018 roku rozpoczynamy nowy projekt pt.: „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0”, który realizowany będzie przez najbliższe 64 miesiące tj. do 31 grudnia 2023 roku.
Zmianie uległ również skład naszego dotychczasowego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, w którego skład wchodzi obecnie:
– Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej z siedzibą w Katowicach jako Lider konsorcjum,
– Miasto Gliwice/Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych jako partner konsorcjum,
– Centrum Społecznego Rozwoju z siedzibą w Mikołowie jako partner konsorcjum.
Więcej informacji wkrótce, zachęcamy do regularnego śledzenia informacji na naszej stronie internetowej.