W lipcu 2020 r. zrealizowano pierwsze usługi mające na celu wspieranie funkcjonowania instytucji pomocowych i podmiotów ekonomii społecznej w związku przeciwdziałaniem COVID-19 w województwie śląskim.

Zakupiono usługi cateringowe od Fundacji Signum Vitae, Fundacji Kobiety w Rozwoju, Sweet Designer Sp. Z o.o. non profit, Fundacji Pszczyńska Akademia Sportu, Jemy Eko Gotuje non profit Sp. Z o.o. oraz usługi dezynfekcji i ozonowania świadczone przez Centrum Kreatywnego Rozwoju Dziecka Skarb non profit Sp. Z o.o., Instytut Technologii Wodorowania i Kalibracji Non-Profit Sp. Z o.o. i Zabrzańską Spółdzielnię Socjalną ASTA.

Usługi cateringowe dostarczane były dla pracowników szpitali w Tychach, Zabrzu, Gliwicach i Pszczynie oraz dla podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy.

Dezynfekowano lub ozonowano pomieszczenia ośrodków pomocy społecznej, przedszkoli, domu dziecka, mieszkania chronionego, środowiskowych domów samopomocy, ośrodka rehabilitacyjno-opiekuńczego, centrum opiekuńczo-wychowawczego, warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno- wychowawczych.

Kolejne działania już w sierpniu.