Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej przedłuża terminu składania wniosków w ramach II etapu 3 konkursu dotacyjnego do dnia 10 lutego 2017 roku.