Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej przedłuża terminu składania formularzy w ramach I etapu 5 konkursu dotacyjnego (naboru pomysłów) do dnia 13 kwietnia 2017 roku.