Dokładnie przed rokiem rozpoczęliśmy rozmowy w kwestii powołania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Po zmaganiach związanych z utworzeniem konsorcjum i uzyskaniem akredytacji Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości, powołane przez nas konsorcjum przygotowało i złożyło wniosek o dofinansowanie projektu. W dniu wczorajszym, w wyniku rocznej intensywnej pracy otrzymaliśmy informację, że złożony przez nasz projekt pt.: „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” został rekomendowany do dofinansowania.